Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Obsługa typów badań

 1. Histopatologiczne
  • Histochemiczne
  • Immunohistochemiczne
  • Śródoperacyjne
  • Konsultacje
 2. Cytologiczne
  • BAC
  • Wymazy
 3. Cytologii ginekologicznej
 4. Genetyki molekularnej:
  • HPV
  • Candida sp.
  • Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae
  • Herpes Simplex
  • Streptococcus agalactiae
  • Trichomonas vaginalis
  • Ureaplasma / Mycoplasma
  • inne - użytkownik może definiować testy we własnym zakresie
 5. Biocenozy pochwy
 6. Sekcje zwłok

Funkcje obsługi badań

 1. Dodawanie, edycja i usuwanie badań.
 2. Import badań zleconych bezpośrednio przez klientów w systemie internetowym
 3. Import badań cytologii ginekologicznej z baz NFZ - SIMP.
 4. Eksport wyników badań do baz NFZ - SIMP.
 5. Numeracja badań: automatyczna, półautomatyczna (kolejne numery z podanego zakresu), ręczna.
 6. Import wyników z systemów automatycznych (automatycznego screeningu).
 7. Obsługa słowników i schematów rozpoznań.
 8. Obsługa międzynarodowych list CAP.
 9. Obsługa klasyfikacji ICD-10, SNOMED oraz TNM.
 10. Wydruk badań:
  • pojedyńczo, wybrane w ramach wielokrotnego wyboru, wszystkie odfiltrowane
  • blokowanie możliwości wydruku badań bez ekspertyzy oraz skierowanych do kontroli jakości lub dalszej diagnostyki
  • automatyczne kierowanie wydruku na właściwą drukarkę w zależności od formatu papieru
  • automatyczna lub półautomatyczna zmiana formatu papieru dla ekspertyz nie mieszczących się na jednej stronie
  • automatyczny nadruk określonej przez użytkownika ilości etykiet z kodami kreskowymi na preparaty
  • automatyczne generowanie dokumentów podpisanych elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym

System internetowy

 1. System internetowy daje dostęp do wyników badań dla użytkowników (pracowników ZOZów i pacjentów) posiadających nazwę użytkownika i hasło
 2. Możliwość definiowania haseł jednorazowych do badania lub dostępów trwałych
 3. Dla trwałego dostępu do systemu możliwość
 4. Możliwość przekazywania informacji zwrotnych dla handlowców pracujących dla laboratorium w terenie
 5. Bezpieczny system logowania
 6. Możliwość monitorowania aktywności użytkowników systemu internetowego

Szerokie możliwości filtrowania zbiorów badań:

 1. Po danych pacjenta (nazwisko, pesel, wiek, płeć)
 2. Po danych zleceniodawcy (nazwisko lekarza, nazwa ZOZu)
 3. Po dacie (pobrania, otrzymania, ekspertyzy, przekroczonym czasie na wykonanie ekspertyzy lub wykonanie kontroli jakości)
 4. Po użytkowniku modyfikującym i dacie modyfikacji
 5. Po szczegółach rozpoznania (słowa kluczowe, badane narządy, szczegóły wywiadu, rozpoznanie bethesda, wyniki testów molekularno-generycznych)
 6. Po szczegółach rozliczenia (numer faktury, raportu)

Obsługa kontroli jakości:

 1. Automatyczne, losowe kierowanie wybranej próby do kontroli jakości
 2. Dwa mechanizmy typowania do kontroli
 3. Wydruk list do kontroli jakości z kodami kreskowymi
 4. Nadzór nad badaniami w kontroli
 5. Raportowanie kontroli jakości

Ustalanie i obsługa cenników:

 1. Obsługa cen standardowych, dla każdego typu badań
 2. Możliwość definiowania cen niestandardowych dla poszczególnych ZOZów
 3. Automatyczne stosowanie cenników podczas zapisu badań
 4. Pełna historia zmian cen

Obsługa finansowo-księgowa

 1. Sprzedaż fakturowa
  • Możliwość wystawiania faktur na ZOZ, pacjenta, trzecią stronę
  • Możliwość wystawienia faktury za wykonane testy lub za dowolną usługę
  • Możliwość wystawiania faktur na podstawie przygotowanych raportów zbiorczych
  • Możliwość uproszczonego wystawiania faktur dla niewielkiej ilości badań
  • Możliwość uproszczonego monitorowania płatności dla danego płatnika
  • Możliwość automatycznego, półautomatycznego i ręcznego umieszczania faktur na serwerze WWW
 2. Sprzedaż paragonowa
  • Wystawianie i anulowanie paragonów
  • Zestawienia sprzedaży nieudokumentowanej dla księgowości
 3. Monitorowanie płatności
  • Uproszczone wprowadzanie wpłat
  • Wizualizacja kolorystyczna różnych poziomów opóźnień
  • Możliwość filtrowania po czasie zalegania i/lub kontrahencie
  • Wydruk list dla windykacji
  • Import wyciągów bankowych w plikacj CSV

Raportowanie

 1. Raporty okresowe zbiorcze z wykonanych zadań do celów fakturowania (brak możliwości przeoczenia badań do zafakturowania)
 2. Raporty wartościowe z wykonanych badań do celów rozliczeń z pracownikami
 3. Raporty z kontroli jakości

Możliwości komunikacyjne systemu

 1. Wysyłka ekspertyz e-mailem bezpośrednio z programu do lekarza lub pacjenta
 2. Powiadomienia SMS o zdefiniowanej lub dowolnej treści
 3. Możliwość wydruku haseł jednorazowych na etykietach
 4. Komunikacja z klientami za pośrednictwem serwera WWW - patrz wyżej w sekcji System internetowy

Obsługa kwestii prawnych

 1. Tworzenie i wydruk księgi głownej zakładu

Zarządzanie użytkownikami

 1. Uproszczone przypisywanie poziomów uprawnień do określonych funkcji w systemie
 2. Możliwość przypisania uprawnień użytkowników zewnętrznych w ramach ZOZ (sekretarka medyczna, lekarz, księgowy, dyrektor)

Digitalizacja dokumentacji medycznej

 1. Skanowanie dokumentacji przy pomocy ultraszybkich skanerów
 2. Automatyczne rozpoznawanie dokumentów i łączenie zeskanowanej dokumentacji z rekordami badań w systemie
 3. Dostęp do zeskanowanej dokumentacji w oknie badania aplikacji Patomorfolog
 4. Możliwość podpisania zeskanowanej dokumentacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Funkcje systemowe

 1. Szerokie możliwości konfiguracji
 2. Automatyczne aktualizacje
 3. Wgląd w historię wersji programu
możliwość

Klienci o Patomorfologu

sprawnie-dzialajace-laboratorium.png