Dostęp do faktur

Dostęp do faktur

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Jako idealny system do obsługi laboratorium, Patomorfolog rozwiązuje kwestie fakturowania. Osoby odpowiedzialne za rozliczanie pracy laboratorium, mogą kilkoma kliknięciami wygenerować kompletne zestawienia badań dla wszystkich zozów (wykonanie 300 raportów dla 300 zozów i 5000 badań zajmuje 30 sekund!) a następnie, trzema kliknięciami wystawić fakturę.

W zależności od ustawienia, system może automatycznie wysyłać pliki PDF z fakturami na serwer WEB.

 

Wystawione faktury dostępne są użytkowników systemu internetowego (modułu WEB) w postaci zestawienia, oraz jeżeli system jest skonfigurowany aby wysyłać PDF'y z fakturami na serwer - dostępne są również kompletne faktury.

 

Prosimy pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2011 r. wprowadzono zmiany w przepisach rozporządzenia o fakturach (czyli w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie (...) wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz (...). Zgodnie z tymi zmianami, faktury można przesyłać drogą e-mailową lub udostępniać np. przez strony WWW. Faktury nie muszą być zabezpieczanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Klienci o Patomorfologu

wyniki-badan-przez-internet.png