Historia systemu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

2019 listopad

 • Rozbudowano mechanizm obsługi wypożyczeń materiałów diagnostycznych
 • Dodano mechanizm informowania kontrahentów przy pomocy poczty elektronicznej o wystawieniu faktury

2019 czerwiec

 • Ddodano moduł pobieralni (wykrawanie materiału diagnostycznego)

2018 sierpień

 • Rozbudowani mechanizmy komunikacji wewnętrznej

2017 czerwiec

 • Dodano mechanizmy izolacji badań pomiędzy użytkownikami systemu

2016 lipiec

 • Dodano mechanizmy automatyzujące rozliczenia z kontrahentami

2016 maj

 • Rozbudowano cenniki umożliwiając zmianę sposobu rozliczania badań dla każdego kontrahenta
 • Dodano możliwość eksportu danych FK do systemu Infomedica

2015 październik

 • Dodano mechanizm raportowania finansowo - księgowego.

2014 październik

 • Dodano obsłgugę protokołu HL7 w wersji 2.3 i 2.3.1.
 • Dodano moduł komumikacyjny TCP

2014 kwiecień

 • Moduł digitalizacji dokumentacji medycznej wchodzi do stałej oferty systemu

2014 marzec

 • Rozbudowano opcje konfiguracyjne systemu

2014 luty

 • Rozbudowano mechanizm nadzorowania przekroczeń czasu na realizację badań

2013 grudzień

 • Rozpoczęto prace nad nowym modułem - Patomorfolog SCAN, służącym do digitalizacji dokumentacji medycznej

2013 listopad

 • Rozbudowano mechanizmy importu i eksportu badań
 • Rozbudowano mechanizmy tworzenia, obsługi i dystrybucji szablonów wydruków

2013 sierpień i sierpień

 • Rozbudowano moduł statystyczno - analityczny

2013 lipiec

 • Rozpoczęto pracę nad modułem digitalizacji dokumentacji medycznej

2013 maj

 • Moduł obsługi sekcji zwłok wchodzi do oferty systemu

2013 marzec

 • Rozpoczęto pracę nad modułem do obsługi sekcji zwłok.

2013 styczeń

 • Dodano moduł zautomatyzowanej obsługi podpisu elektronicznego

2012 grudzień

 • Dodano moduł obsługi badań biocenozy

2012 październik

 • Rozbudowano funkcjonalności sysetemu słowników

2012 marzec

 • Rozbudowano system umożliwiając pracownikom tworzenie prywatnych słowników rozpoznań

2012 luty

 • Wykonano optymalizację systemu pod kątem szybkości działania w sieci internet

2012 styczeń

 • Dodano do systemu obsługę księgi głównej laboratorium
 • Rozbudowano możliwości filtrowania badań histopatologicznych i cytologicznych

2011 grudzień

 • Dodano mechanizmy obsługujące funkcje związane z ochroną danych osobowych
 • Rozszerzono administracyjne możliwości konfiguracji programu

2011 październik 3

Dodano obsługę wypożyczeń materiałów diagnostycznych

2011 wrzesień 29

 • Dodano możliwość rozliczeń badań histopatologicznych wg grup cenowych

2011 sierpień 15

2011 czerwiec 28

2011 luty 27

2011 styczeń 28

 • Dodano obsługę faktur korygujących

2010 lipiec 15

 • Dodano moduł komunikacyjny z systemem BD FocalPoint

2010 czerwiec 17

 • Dodano moduł zarządzania badaniami molekularnymi

2010 maj 22

 • Dodano moduł zarządzania sprzedażą nieudokumentowaną

2010 styczeń 30

 • Dodano moduł obsługi zamówień internetowych

2009 listopad 13

 • Dodano moduł eksportu wyników badań do SIMP

2009 wrzesień 13

 • Dodano moduł monitorowania płatności

2009 sierpień 25

 • Dodano moduł WEB

2009 lipiec 09

 • Rozbudowano moduł zarządzania kontrolą jakości

 • Dodano obsługę kodów kreskowych

2009 maj 18

 • System przechodzi z fazy Beta do wersji 1.0

2009 styczeń 22

 • Przyjęto założenia koncepcyjne systemu
Dodano moduł eksportu do SIMP

Klienci o Patomorfologu

sprawnie-dzialajace-laboratorium.png