Import badań zleconych bezpośrednio przez klientów w systemie internetowym

Import badań zleconych bezpośrednio przez klientów w systemie internetowym

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Lekarz - użytkownik systemu internetowego (modułu WEB), ma możliwość zlecania badań przez internet.

 

Tak zlecone badania są dostępne dla pracowników laboratorium i mogą być zaimportowane do systemu bez wciśnięcia jednego klawisza na klawiaturze. Dodatkowo, zleconia mają automatycznie nadany docelowy numer badania a dostarczany do laboratorium materiał jest tym numerem oznakowany, co dodatkowo zmniejsza możliwość popełnienia pomyłki.

Klienci o Patomorfologu

wyniki-badan-przez-internet.png