Ochrona danych osobowych

W tej sekcji odpowiemy na pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz wymogów stawianych zakładom patomorfologii oraz systemom informatycznym przez ustawy dotyczące ochrony danych osobowych

 

1 Opis metod uwierzytelnienia użytkownika
2 Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień
3 Opis struktury i zbioru danych osobowych
4 Czy muszę rejestrować Patomorfologa jako zbiór danych osobowych?

Klienci o Patomorfologu

sprawnie-dzialajace-laboratorium.png