Czy muszę rejestrować Patomorfologa jako zbiór danych osobowych?

Czy muszę rejestrować Patomorfologa jako zbiór danych osobowych?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Nie, nie ma takiej konieczności.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sieprnia 1997 (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami

(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz.  1497.)

administrator danych osobowych jest zobowiązany zgłosić zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi. Wynika to z zapisów rozdziału 6, artykuł 40, jednak artykuł 43, ustęp 1 stanowi, że z obowiązku rejestracji zwolnieni są administratorzy zbiorów danych dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych (punkt 5).

Klienci o Patomorfologu

zestawienia-badan-i-szybkie-fakturowanie.png