Opis struktury i zbioru danych osobowych

Opis struktury i zbioru danych osobowych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

System Patomorfolog pracuje wykorzystując serwer baz danych i bazę danych Firebird (aktualnie w wersji 2.5).

Baza danych umieszczona jest w zbiorze patomorfolog.fdb umieszczonym na dysku serwera.

 

Struktura zbioru danych w części istotnej z punktu widzenia ochrony danych osobowych składa się z szeregu tabel, wśrów których należy wyróżnić:

1. tabelę użytkowników zawierającą takie dane jak: identyfikator, imię, nazwisko, przynależność do grupy uprawnień oraz hasło zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający rozszyfrowanie.

2. tabelę pacjentów zawierającą takie informacje jak identyfikator, imię, nazwisko, pesel, datę utworzenia oraz użytkownika, który utworzył rekord.

3. tabelę z logiem operacji, zawierającą informacje o logowaniu (zarówno udanym jak i nieudanym), wylogowaniu i zmianie hasła dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo zawiera informacje o uzyskanym dostępie do danych dla użytkowników modułu WEB.

4. tabelę historii zmian, zawierającą numer badania, czas i nazwę użytkownika wprowadzającego zmiany oraz zakres tych zmian. W tabeli zapisany jest również fakt wprowadzenia rekordu jako nowego.

5. zestaw tabel z wynikami badań

 

Tabele z wynikami badań tworzą skomplikowaną strukturę, której budowa zależy od wdrożonych modułów oprogramowania i rozszerzeń. Podstawowymi tabelami są;

1. tabela z wynikami cytologii ginekologicznej

2. tabela z wynikami histopatologii

3. tabela z wynikami badań molekularno - genetycznych

4. tabela z wynikami badań biochemicznych

 

Każda z tych tabel zawiera niepowtarzalny identyfikator (numer) badania oraz identyfikator pacjenta, lekarza zlecającego (przekazującego dane) oraz ZOZ.

 

Poniżej przedstawiono graficznie strukturę zbioru danych.

struktura-zbioru-danych

Klienci o Patomorfologu

sprawnie-dzialajace-laboratorium.png