Patomorfolog podnosi standard obsługi klienta

Patomorfolog podnosi standard obsługi klienta

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

jakoscPozwala na dostęp do wyników badań za pośrednictwem strony internetowej natychmiast po ich wpisaniu oraz 24h na dobę.

„Patomorfolog” udostępnia wyniki badań przez stronę internetową w sposób całkowicie bezpieczny, natychmiast po ich zapisaniu.

Użytkownik systemu (lekarz / sekretarka medyczna / ordynator / manager ZOZ) może mieć stały dostęp do systemu (stały identyfikator i hasło) lub też jednorazowy do jednego badania.

W przypadku dostępu stałego, lekarz ma dostęp do wyników wszystkich zleconych przez siebie badań oraz zaawansowane możliwości wyszukiwania i filtrowania.

Pozwala na rezygnację z drukowania ekspertyz dzięki zastosowaniu dokumentów podpisanych elektronicznie

Dzięki wykorzystaniu modułu Sign, użytkownik systemu może w sposób całkowicie zgodny z prawem i standardami podpisać elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w krótkim czasie wiele wyników badań umieszczając je na serwerze, gdzie są osiągalne dla lekarzy - zleceniodawców. Ponieważ zgodnie z przepisania dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważny tradycyjnemu dokumentowi, podpisanemu ręcznie i opatrzonemu pieczęcią, użytkownik nie musi wykonywać klasycznych wydruków.

Pozwala na dostęp do wyników badań pacjentom (o ile zachodzi taka potrzeba)

Istnieje wówczas możliwość wygenerowania jednorazowego hasła dostępowego dla pacjenta. Hasło takie może być wydrukowane na samoprzylepnej etykiecie lub wysłane SMS’em – wszystko bezpośrednio z programu.

Umożliwia lekarzom składanie zamówień na materiały eksploatacyjne za pośrednictwem strony internetowej.

Wiele laboratoriów udostępnia lekarzom materiały (szkiełka, zestawy pobraniowe, druki skierowań itd.). „Patomorfolog” udostępnia internetowy system zamówieniowy, z którego zamówienia spływają do wyznaczonej osoby. Lekarz zamawiający widzi na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie.

Dodatkowo, laboratorium ma kontrolę nad ilościami wydanych materiałów.

Daje natychmiastowy dostęp do pilnych badań.

W pilnych przypadkach „Patomorfolog” umożliwia na wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) z powiadomieniem, że ekspertyza jest gotowa do odczytu w systemie internetowym. Taki SMS może zawierać definiowaną przez użytkownika treść oraz dane specyficzne jak nazwisko pacjenta, numer badania czy jednorazowe hasła umożliwiające dostęp do badania.

Pozwala osobom zarządzającym ZOZami na dostęp do faktur.

Faktury elektroniczne, do tej pory ograniczane licznymi przepisami w tej chwili mogą być stosowane na szeroką skalę, bez stosowania drogich, kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

„Patomorfolog” umożliwia automatyczne wysyłanie na serwer faktur w formie plików PDF, dostępnych po zalogowaniu dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Pozwala na wydruk ekspertyz w wielu językach

„Patomorfolog” umożliwia wydruk ekspertyz w językach obcych. Wystarczy zdefiniować język w badaniu. Treści tłumaczeń są dostępne dla użytkownika i może on je dowolnie zmieniać.

Klienci o Patomorfologu

wyniki-badan-przez-internet.png