Patomorfolog minimalizuje możliwość pomyłki

Patomorfolog minimalizuje możliwość pomyłki

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

right_directionKopiowanie danych bezpośrednio z SIMP eliminuje możliwość popełnienia pomyłki przy przepisywaniu.

Patomorfolog pozwala jednym kliknięciem skopiować dane wprowadzone do SIMP przez lekarza. Skopiowane dane są kompletne i zawierają zarówno dane osobowe jak i szczegóły wywiadu tak, jak wpisał je lekarz.

Ponieważ skopiowane dane nie zawierają błędów, późniejsze eksportowanie wyników do SIMP również przebiega bez problemów.

Otwarte z bazy badanie jest w trybie „tylko do odczytu”. Wprowadzenie zmian wymaga włączenia trybu edycji.

Ponieważ dane w „Patomorfologu” są „danymi wrażliwymi”, program w sposób szczególny chroni je przed przypadkowym kliknięciem i wprowadzeniem nieprawidłowości. Wprowadzenie zmian w badaniu wymaga włączenia trybu edycji.

 

Kolorowy układ zakładek minimalizuje ryzyko wprowadzenia danych w nieprawidłowym miejscu.

Inna kolorystyka dla poszczególnych typów badań pozwala użytkownikowi w każdym momencie na szybką orientację w jakim miejscu systemu się znajduje.

Podpowiada właściwego lekarza, zoz czy oddział.

Opierając się na założeniu, że zazwyczaj pacjent leczy się u tego samego lekarza, w tym samym ośrodku (ZOZie) a lekarz leczy w tym samym ZOZie, na tych samych oddziałach, podczas wpisywania badania, „Patomorfolog” podpowiada lekarzy, u których leczył się pacjent, ośrodki zdrowia w których leczył się pacjent oraz w których leczy lekarz a także oddziały na których leczył się pacjent, w których leczy lekarz oraz te które są w danym ZOZie.

Eliminuje możliwość wyboru ZOZu który zaprzestał działalności

Dowolny ZOZ może zostać oznaczony jako archiwalny. Pracownik, który spróbuje wybrać tak oznaczony ZOZ do badania otrzyma stosowny komunikat.

Czytelne komunikaty alarmowe

Zastosowanie grafik rozbija monotonię pracy i zwraca uwagę na wagę i istotę pytania. „Patomorfolog” jak każdy zaawansowany system informatyczny komunikuje się z użytkownikiem za pomocą wielu okien dialogowych. Te najistotniejsze zostały wyróżnione czytelnymi grafikami informującymi na pierwszy rzut oka o ich znaczeniu.

Zestaw reguł uniemożliwia wpisanie wyniku niezgodnego z przyjętymi zasadami

Podczas zapisywania rozpoznania cytologii ginekologicznej, program analizuje wprowadzone rozpoznanie po kontem zgodności ze standardami, informując użytkownika o odstępstwach lub wręcz uniemożliwiając wpisanie nieprawidłowego rozpoznania.

Rozpoznanie nieprawidłowych komórek nabłonkowych jest zawsze komunikowane użytkownikowi prośbą o potwierdzenie.

Umożliwia utworzenie systemu cenników standardowych oraz indywidualnych dla każdego klienta (ZOZu).

„Patomorfolog” pozwala na ustalenie cennika standardowego oraz indywidualnych odstępstw dla każdego ZOZu, typu badania czy np. rodzaju podłoża testowego. Program nalicza należności za badania automatycznie, w razie konieczności pozostawiając użytkownikowi możliwość korekty.

Umożliwia trwałe oznakowanie preparatów kodami kreskowymi.

Wykorzystanie drukarek kodów kreskowych pozwala na trwałe oznaczenie preparatów numerem badania. Również listy do kontroli jakości zawierają oprócz numeru badania i nazwiska pacjenta kod kreskowy.

Odczyt kodu czytnikiem powoduje automatyczne otwarcie właściwego badania.

Klienci o Patomorfologu

pacjent-odczytuje-wyniki-przez-internet.png