Ksiega głowna pracowni diagnostycznej

Ksiega głowna pracowni diagnostycznej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania stanowi w rozdziale 2, paragraf 12, punkt 2a, oraz paragraf 36 że zakład opieki zdrowotnej powinien prowadzić księgę główną pracowni diagnostycznej zawierającej cały szereg informacji na temat zleceniodawców, pacjentów oraz rodzajów badań.

Standardową praktyką jest, że zakłady patomorfologii wyznaczają osoby odpowiedzialne za wpisywanie do księgi wymaganych danych, co niepotrzebnie zajmuje czas.

System dla zakładów patomorfologii - Patomorfolog - rozwiązuje ten problem inaczej. Ponieważ wszystkie dane potrzebne do sporządzenia księgi głównej są dostępne w systemie, Patomofolog pozwala na wydrukowanie kolejnych kart księgi głównej, opatrzenie jej podpisem oraz pieczęcią i wpięcie do segregatora, co jest spełnieniem wymagań rozporządzenie.

Jest to kolejny dowód aby uznać Patomorfologa za wartościowy system i dobry program, który oszczędza czas i jednocześnie pieniądze.

Klienci o Patomorfologu

latwy-system-dla-cytologii.png