Patomorfolog oszczędza pieniądze

Patomorfolog oszczędza pieniądze

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

skarbonkaPrzyspiesza pracę więc pracownicy mogą wykonać więcej badań w tym samym czasie

Szybsza praca to więcej wykonanych ekspertyz. Więcej ekspertyz to więcej pieniędzy i przewaga nad konkurencją.

Z doświadczeń dotychczasowych klientów wynika, że program pozwala zaoszczędzić do 30% czasu administracji (sekretariat, księgowość).

Eliminuje drukowanie ekspertyz dla lekarzy którzy sobie tego nie życzą

gdyż wolą odczytać wyniki ze strony internetowej

Lekarz (użytkownik systemu internetowego) ma możliwość zdefiniowania w systemie informacji, że nie chce otrzymywać drukowanych ekspertyz i wyniki będzie odczytywał przez Internet. Od tego czasu system, przy próbie wydruku będzie informował użytkownika, że ten lekarz nie życzy sobie otrzymywać wydruków. Oczywiście, takie ustawienie może być w każdej chwili zmienione.

Automatycznie tworzy raporty z wykonanych badań przez co eliminuje możliwość przeoczenia badań podczas fakturowania

W czasie krótszym niż 60 sekund, program raportuje wszystkie badania wykonane w zadanym okresie z podziałem na ZOZy, typy badań czy udział w programie profilaktycznym. Dodatkowo daje możliwość zablokowania możliwości zapisywania badań na zaraportowany już okres, nie pozostawiając miejsca na popełnienie pomyłki czy przeoczenie badania podczas wystawiania faktur.

Automatycznie umieszcza kopię faktury na serwerze, umożliwiając klientom pobranie faktur w dowolnym momencie.

Uwaga! Od 1 stycznia 2011, nie ma konieczności podpisywania faktury kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Każdy użytkownik systemu internetowego (o ile ma takie uprawnienia) może odczytać dostępne w systemie faktury wystawione na jego ZOZ. W zależności od ustawienia może odbywać się to automatycznie, nie angażując czasu pracownika.

Faktury dostępne są dla klientów natychmiast i przez 24 godziny na dobę.

Umożliwia monitorowanie płatności informując pracownika wystawiającego faktury o zaległościach.

Program umożliwia wprowadzanie informacji o wpłatach do faktur, udostępniając czytelne zestawienie informacji o zaległościach.

Podczas wystawiania faktury wystawczy jedno kliknięcie, aby sprawdzić zaległości płatnicze klienta.

Raportuje ilości i wartości wykonanych badań dla celów rozliczeń z pracownikami

„Patomorfolog” pozwala na szybkie jednym kliknięciem przygotowanie ilościowego i wartościowego zestawienia wykonanych badań dla wszystkich pracowników laboratoriów, z podziałem na wykonywane funkcje (cytotechnik, lekarz, konsultant i inne).

Klienci o Patomorfologu

pacjent-odczytuje-wyniki-przez-internet.png