Jak wyszukać badania

Jak wyszukać badania

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

System Patomorfolog WEB został wyposażony w zaawansowaną wyszukiwarkę. Poniżej omówione zostaną poszczególne jej pola.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że w polach tekstowych (jak np. Nazwisko) można wpisać również fragment nazwiska. Np. Szukając Kowalska, możemy podać "Kowal" lub "ska". Dzięki temu będą Państwo w stanie wyszukać np badania pacjentów, których nazwiska nie jesteście pewni. Uwaga! Prosimy NIE stosować znaków wieloznaczności ( * % ? )

 

111_01

Użyj tej listy rozwijalnej, aby określić jakie badania chcesz widzieć (wyszukać). Dostępne sa następujące opcje:

1. Pokaż badania moich pacjentów - pozwala na wyświelenie badań, które SAM zleciłeś.

2. Pokaż badania mojego zozu - pozwala na wyświelenie wszystkich badań zleconych w ramach zozu w którym pracujesz.

 

111_02

Użyj tej listy rozwijalnej aby określić jakiego typu badań szukasz. Dostępne są następujące opcje:

1. Histopatologiczne

2. Cytologiczne

3. Cytologii ginekologicznej

4. Molekularno - genetyczne

 

Uwaga! Jeżeli w polu typ wybrałeś "Cytologii ginekologicznej", system NIE wyświetli np. testów HPV - choćby to były badania tego samego pacjenta.

Aby wyświetlić badania innego typu, wybierz inny typ badań z listy i kliknij Szukaj.

 

111_03

Użyj tego pola, aby wyszukać badanie po numerze pacjenta lub preparatu.

Wskazówka. Laboratorium rejestrując badanie wpisuje w systemie informatycznym numer pacjenta / preparatu, który podasz na skierowaniu. Możesz użyć tej wartości do wyszukiwania badań.

 

111_04

Użyj tego pola, aby wyszukać badanie po numerze nadanym mu przez laboratorium.

Badania mają nadawane numery wg następującego schematu:

X/Y/Z, gdzie

X - numer badania w danym roku

Y - dwie ostatnie cyfry roku

Z - oznaczenie literowe badania

przykład: 123/11/G to 123 badanie typu G w 2011 roku.

 

Stosowane oznaczenia literowe badań to:

H - histopatologiczne

C - Cytologidzne

G - Cytologii ginekologicznej

M - Molekularno - genetyczne

 

Uwaga! Jeżeli podasz numer badania 5/11/H a w polu Typ badania będziesz miał wybrane badania Cytologii ginekologicznej - system nie wyszuka badania!

 

111_05

Użyj pola Nazwisko aby wyszukać pacjenta po nazwisku.

Wskazówka. Jeżeli nie możesz znaleść pacjenta, lub nie jesteś pewny końcówki nazwiska - użyj fragmentu nazwiska.

 

111_06

111_07

Używaj pól Imię i PESEL analogicznie jak opisano powyżej.

 

111_08

Jeżeli wyszukujesz badania cytologii ginekologicznej, możesz zawęzic obszar wyszukiwania do określonego wyniku badania. Do wyboru masz następujące opcje:

Wszystkie badania - domyślnie zaznaczone

Brak neoplazji

Uwagi i zalecenia

Nieprawidłowe komórki.

 

111_09

Jeżeli wyszukujesz badania histopatologiczne lub cytologiczne, możesz wpisać w tym polu szukane słowo lub jego fragment - np. "adenocarcinoma". Jeżeli w rozpoznaniu wpisany tekst będzie występował, system uwzględni dane badanie w wynikach wyszukiwania.

Uwaga! To pole nie ma zastosowania do wyników badań molekularno - genetycznych.

 

111_10

Laboratorium zapisuje w systemie informatycznym daty pobrania materiału, otrzymania i datę ekspertyzy.

Datę pobrania pracownicy przepisują ze skierowania.

Data otrzymania to data wpłynięcia skierowania i materiału do laboratorium.

Data ekspertyzy, to data kiedy próbka została zbadana a wynik badania zapisany w systemie.

 

Uwaga! System wyszukuje badania w podanym zakresie dat (od - do)! Jeżeli data (pobrania / otrzymania / ekspertyzy - w zależności od tego która jest wybrana) będzie poza zakresem, lub nie będzie jej w ogóle - system nie uwzględni badania w wynikach wyszukiwania.

 

Domyślnie system szuka badania uwględniając datę pobrania w ciągu bieżącego i poprzedniego miesiąca.

 

Uwaga! Jeżeli podasz szukany numer badania: 456/09/G (badanie z 2009 roku) a w polach data podasz '2010-01-01' do '2011-07-04', system nie znajdzie szukanego badania!

Klienci o Patomorfologu

szybka-i-sprawna-praca-bez-pomylek.png