System medyczny Patomorfolog w Centrum Medycznym Femina

System medyczny Patomorfolog w Centrum Medycznym Femina

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Centrum Medyczne Femina w Katowicach, to kolejna firma, która wdrożyła system medyczny Patomorfolog.

System obejmuje swoim zasięgiem trzy lokalizacje, pracę zdalną oraz integruje laboratorium cytologiczne i laboratorium biochemiczne.

 

Dlaczego system medyczny powinien integrować całość działań laboratorium?

W Centrum Medycznym Femina, wykonywane są biochemiczne badania prenatalne z użyciem zautomatyzowanego aparatu Brahms Kryptor. Dotychczas, realizacja badań wymagała ręcznego wypisania skierowania, wprowadzenia danych pacjenta do systemu komputerowego aparatu, wykonaniu badań oraz ręcznym wypisaniu wyniku.
Wdrożony system medyczny Patomorfolog usprawnia pracę laboratorium, pozwalając na trwałe oznakowanie skierowań, próbek kodami kreskowymi, automatyczny transfer danych do komputera sterującego urządzeniem oraz natychmiast po zakończeniu badania - wydruk wyniku. System posiada również możliwość automatycznej wysyłki wyników do klientów pocztą elektroniczną. Dodatkowo, zestawienia wykonanych badań mogą zostać wydrukowane jako dziennik laboratoryjny a zestawienie wartościowe automatycznie trafia do działu rozliczeń. Wyniki badań są natychmiast dostępne w kartotece pacjenta. Ponieważ integracja obejmuje również laboratorium cytologiczne, skrinerzy mają natychmiastowy dostęp do informacji o wszelkich zleconych i wykonanych badań.

Patomorfolog-plus-Kryptor

Odpowiedź na pytanie - dlaczego integrować system medyczny w laboratorium powinna być prosta - aby oszczędzić czas! Tu dzięki integracji pracownik oszczędza 70% swojego czasu, ponieważ aparat medyczny i system działa sam.

Pamiętajmy też, że do integracji nadaje się każdy aparat medyczny i każde - nawet najmniejsze laboratorium. To cenna uwaga, ponieważ oszczędzając choćby 50% czasu - uzyskujemy "dodatkowego" pracownika a pracownicy odczuwają tą zmianę jako ułatwienie w pracy. Czy można więc potraktować system medyczny jako swojego rodzaju motywator dla pracowników? Oczywiście!

Jeszcze jedna uwaga! Taka integracja nie kończy się tylko na laboratorium. Dobry system medyczny jakim niewątpliwie jest Patomorfolog, integruje wiele działów. Czas oszczędza zarówno laborant jak i cały personel medyczny, lekarze oraz obsługa biura.

 

Dobry system medyczny to brak pomyłek...
Co z pomyłkami, które robi system? Nie ma!
System się nie myli. Mylą się ludzie, którzy go obsługują. Ponieważ jednak proces medyczny obsługuje dane wrażliwe od których zależy zdrowie i życie ludzi, cały proces jest na bieżąco monitorowany i wielokrotnie sprawdzany. System automatycznej identyfikacji nie pozwala na popełnienie pomyłki. Pomyłek nie ma!

 

System medyczny to również oszczędność pieniędzy...
W takim razie, jeżeli nie ma pomyłek, czy to oznacza że efektywność laboratorium wzrasta? Oczywiście! Praca odbywa się sprawniej, pracownicy laboratorium nie muszą powtarzać badań i tracą mniej czasu na wyszukiwanie danych a sprzęt medyczny jest lepiej wykorzystany.

 

System medyczny to również dbałość o reputację...
Brak pomyłek powoduje że reputacja laboratorium nie spada, ale sprawnie wykonane badanie w czasie krótszym niż robi to konkurencja powodują, że reputacja rośnie w takim tempie jak na przykład zadowolenie lekarza, który zamiast czekać kilka dni na wydruki przesłane tradycyjną pocztą - otrzymuje je natychmiast po wykonaniu badania pocztą elektroniczną.
Stosując system medyczny sprawiamy, że reputacja naszego laboratorium rośnie a konkurencji spada!

 

Cieszymy się, że osoby zarządzające Centrum Medyczny Femina podjęły decyzję o wdrożeniu. Jesteśmy przekonani, że system medyczny Patomorfolog przyniesie im wiele profitów, czego z całego serca życzymy!

Klienci o Patomorfologu

wyniki-badan-przez-internet.png